Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

21.12.2007/1470

Inrikesministeriets förordning om magistraternas placeringsorter och enheter (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 13.5.2011/585, som gäller fr.o.m. 1.1.2012.

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 1 mom. i lagen av den 15 mars 1996 om registerförvaltningen (166/1996), sådant det lyder i lag 956/2006:

1 §

1) Placeringsort för magistraten i Helsingfors är Helsingfors.

2) Placeringsorter för magistraten i Esbo är Esbo och Lojo.

3) Placeringsort för magistraten i Borgå är Borgå. (7.10.2009/742)

4) Placeringsort för Raseborgs magistrat är Ekenäs.

5) Placeringsort för magistraten i Vanda är Vanda.

6) Placeringsort för magistraten i Tavastehus är Tavastehus.

7) Placeringsort för magistraten i Lahtis är Lahtis

8) Placeringsorter för magistraten i Kymmenedalen är Kouvola och Kotka.

9) Placeringsort för magistraten i Villmanstrand är Villmanstrand. (3.5.2011/513)

10) Placeringsort för magistraten i Hyvinge är Hyvinge.

11) Placeringsorter för magistraten i Åboregionen är Åbo, Salo och Nystad. Magistraten har en enhet också i Loimaa. (2.12.2010/1060)

12) Placeringsort för magistraten i Åboland är Pargas.

13) Placeringsorter för magistraten i Satakunta är Björneborg och Raumo. Magistraten har enheten också i Huittinen. (10.12.2008/843)

14) Placeringsorter för magistraten i Mellersta Finland är Jyväskylä, Jämsä och Saarijärvi.

15) Placeringsort för magistraten i Seinäjoki är Seinäjoki. (2.12.2010/1060)

16) Placeringsort för magistraten i Karleby är Karleby.

17) Placeringsort för magistraten i Vasa är Vasa. Magistraten har enheter också i Jakobstad och Kristinestad.

18) Placeringsort för magistraten i Tammerfors är Tammerfors. Magistraten har enheter också i Mänttä-Vilppula och Akaa. (2.12.2010/1060)

19) Placeringsorter för magistraten i Södra Savolax är Nyslott och S:t Michel. (3.5.2011/513)

20) Placeringsorter för magistraten i Norra Karelen är Joensuu och Juuka. (10.12.2008/843)

21) Placeringsorter för magistraten i Norra Savolax är Kuopio och Idensalmi. Magistraten har enheten också i Varkaus. (10.12.2008/843)

22) Placeringsorter för magistraten i Norra Österbotten är Uleåborg och Brahestad. Magistraten har enheter också i Pudasjärvi och Ylivieska. (6.10.2010/884)

23) Placeringsort för magistraten i Kainuu är Kajana.

24) Placeringsorter för magistraten i Lappland är Rovaniemi, Kemi och Kittilä. Magistraten har enheten också i Kemijärvi.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning av den 26 september 2007 om placeringsort och enheter i Seinäjoki magistraten (864/2007) och inrikesministeriets förordning av den 23 oktober 2007 om placeringsort för magistraten i Lahtis (946/2007).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

10.12.2008/843:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

7.10.2009/742:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

6.10.2010/884:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

2.12.2010/1060:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Dess 1 § 15 punkt träder dock i kraft först den 1 juli 2011.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

3.5.2011/513:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011. 9 punkten träder dock i kraft den 1 oktober 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.