Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

22.11.2001/1129

Miljöministeriets förordning om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 19.4.2012/179, som gäller fr.o.m. 1.5.2012.

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 75 § 1 punkten avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993):

1 §

Bilagan till denna förordning fastställs som en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs miljöministeriets beslut av den 14 november 1996 (867/1996) om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall.

Rådets direktiv 91/689/EEG (31991L0689); EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 20, kommissionens beslut 2000/532/EG (32000D0532); EGT nr L 226, 6.9.2000, s. 3, kommissionens beslut 2001/118/EG (32001D0118); EGT nr L 47, 16.2.2001, s. 1, kommissionens beslut 2000/119/EG (32001D0119); EGT nr L 47, 16.2.2001, s. 32 och rådets beslut 2001/573/EG (32001D0573); EGT nr L 203, 28.7.2001, s. 18

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.