Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

22.2.2001/163

Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som skall behandlas av jorddomstol (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom SRf 29.12.2009/1775.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 241 a § fastighetsbildningslagen (554/1995) av den 12 april 1995, sådant detta lagrum lyder i lag 1180/2000:

1 §
Domkretsar

Domkretsarna för de tingsrätter som avses i 241 a § fastighetsbildningslagen (554/1995) i mål och ärenden som skall behandlas av jorddomstol är följande:

1) domkretsen för Tavastehus tingsrätt omfattar verksamhetsområdet för Tavastlands lantmäteribyrå och de kommuner inom verksamhetsområdet för Birkaland-Satakunta lantmäteribyrå som inte hör till domkretsen för Åbo tingsrätt,

2) domkretsen för Kuopio tingsrätt omfattar verksamhetsområdena för Mellersta Finlands, Norra Karelens och Norra Savolax lantmäteribyråer,

3) domkretsen för S:t Michels tingsrätt omfattar verksamhetsområdet för Södra Savolax lantmäteribyrå och verksamhetsområdet för Sydöstra Finlands lantmäteribyrå med undantag av Pyttis kommun,

4) domkretsen för Uleåborgs tingsrätt omfattar verksamhetsområdet för Norra Österbottens lantmäteribyrå,

5) domkretsen för Rovaniemi tingsrätt omfattar verksamhetsområdena för Kajanaland-Nordöstra Finlands och Lapplands lantmäteribyråer,

6) domkretsen för Åbo tingsrätt omfattar de kommuner inom verksamhetsområdet för Egentliga Finlands lantmäteribyrå som inte hör till domkretsen för Vanda tingsrätt och Björneborg, Eura, Euraåminne, Harjavalta, Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Kiukais, Kodisjoki, Kumo, Kulla, Kjulo, Lappnäs, Lavia, Luvia, Nakkila, Norrmark, Påmark, Punkalaidun, Raumo, Sastmola, Siikainen, Säkylä, Ulvsby, Vampula, Vittis och Äetsä kommuner inom verksamhetsområdet för Birkaland-Satakunta lantmäteribyrå,

7) domkretsen för Vasa tingsrätt omfattar verksamhetsområdet för Österbottens lantmäteribyrå,

8) domkretsen för Vanda tingsrätt omfattar Pyttis kommun inom verksamhetsområdet för Sydöstra Finlands lantmäteribyrå, verksamhetsområdet för Nylands lantmäteribyrå samt Bjärnå, Finby, Halikko, Kiikala, Kisko, Koski, Kuusjoki, Muurla, Pemar, Sagu, Salo, Somero, S:t Bertils, S:t Mårtens och Suomusjärvi kommuner inom verksamhetsområdet för Egentliga Finlands lantmäteribyrå.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.