Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

7.12.2000/1039

Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om bostadsbidrag den 4 juni 1975 (408/1975):

1 §

I detta beslut har kommunerna delats i följande grupper:

I kommungruppen: Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda

II kommungruppen: Björneborg, Borgå, Hyvinge, Joensuu, Jyväskylä, Kervo, Kouvola, Kuopio, Kyrkslätt, Lahtis, Lojo, Nurmijärvi, Reso, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sibbo, Tammerfors, Tavastehus, Träskända, Tusby, Uleåborg, Vasa, Vichtis, Villmanstrand och Åbo

III kommungruppen: Övriga kommuner.

2 §

Då bostadsbidragets storlek bestämms beaktas markbeloppen för bassjälvriskandelarna av boendeutgifterna med beaktande av bostades läge, antalet personer och det sammanlagda beloppet av de fasta månadsinkomsterna för dem som hör till hushållet som följer:

8 §

Denna forordning träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas på bostadsbidrag som beviljas eller justeras från och med nämnda dag eller därefter.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.