Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

25.8.2000/776

Lag om Statens filmgranskningsbyrå (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 17.6.2011/711, som gäller fr.o.m. 1.1.2012.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

För granskningen av filmer och andra bildprogram finns Statens filmgranskningsbyrå. Byrån lyder under undervisningsministeriet.

Statens filmgranskningsbyrå sköter uppgiften som granskningsmyndighet enligt lagen om granskning av bildprogram (775/2000). Dessutom skall filmgranskningsbyrån sköta de övriga uppgifter som särskilt åläggs den i lag eller förordning av statsrådet.

2 § (26.11.2004/1013)

Statens filmgranskningsbyrå leds av en direktör. Statens filmgranskningsbyrå har en arbetsordning, som fastställs av direktören.

Direktören avgör även andra ärenden som ankommer på Statens filmgranskningsbyrå, om det inte har föreskrivits eller i arbetsordningen bestämts att någon annan tjänsteman vid filmgranskningsbyrån skall avgöra dem. Genom förordning av statsrådet bestäms vilka ärenden som i arbetsordningen inte kan uppdras åt andra tjänstemän att avgöra.

3 §

Närmare bestämmelser om filmgranskningsbyråns uppgifter, tjänster och behörighetsvillkoren för dem, tjänstemännens uppgifter och förvaltningen i övrigt utfärdas genom förordning av statsrådet och med stöd av den i en arbetsordning.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 2/2000, KuUB 5/2000, RSv 95/2000

Ikraftträdelsestadganden:

26.11.2004/1013:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 173/2004, KuUB 12/2004, RSv 136/2004

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.