Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

16.12.1994/1184

Lag om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 24.4.2009/270.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Om årligt arvode och pensionsförmåner för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om riksdagsmannaarvode och pension för riksdagsman, dock så att ersättningar för extra kostnader som uppstår av riksdagsmannauppdraget och resekostnader samt dagpenning inte betalas.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft den 19 december 1994.

RP 297/94, GrUB 8/94

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.