Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

16.12.2021/1160

Lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Naturskyddsområdets gränser

Gränserna för Punkaharju naturskyddsområde, som har inrättats genom lagen om Punkaharju naturskyddsområde (137/1991), ändras så att ett område på cirka 3,2 hektar och ett område på cirka 0,048 hektar avskiljs från naturskyddsområdet och ett område på cirka 115 hektar och ett område på cirka 0,11 hektar ansluts till naturskyddsområdet. Samtliga områden är statsägda och finns i Nyslotts stad.

Gränserna för områdena är utmärkta på kartorna i bilagorna 1–4.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 130/2021, MiUB 8/2021, RSv 148/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.