Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

16.12.2021/1122

Justitieministeriets förordning om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 5 mom. i lagen om domstolsavgifter (1455/2015):

1 §

Genom denna förordning justeras storleken på de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) så att de motsvarar förändringen i penningvärdet.

För behandlingen av tviste- och brottmål samt mål och ärenden som gäller ändringssökande och extraordinärt ändringssökande och för behandlingen av andra rättskipningsmål och rättskipningsärenden tas det ut en rättegångsavgift enligt följande:

Domstol euro
högsta domstolen 530
högsta förvaltningsdomstolen 530
hovrätten 530
– brottmål, ärenden som gäller besöksförbud, ändringssökande enligt utsökningsbalken (705/2007) samt mål och ärenden där förlikning inte är tillåten 270
förvaltningsdomstolen 270
tingsrätten
– tvistemål samt jordrättsmål och jordrättsärenden 530
– brottmål, ärenden som gäller besöksförbud, ändringssökande enligt utsökningsbalken samt mål och ärenden där förlikning inte är tillåten 270
– mål eller ärenden enligt 5 kap. 3 § i rättegångsbalken som avgjorts genom tredskodom och där uppgifterna har förmedlats direkt till tingsrättens datasystem 65
– andra mål eller ärenden enligt 5 kap. 3 § i rättegångsbalken som avgjorts genom tredskodom 86
– mål eller ärenden enligt 5 kap. 3 § i rättegångsbalken som svaranden bestrider 270
arbetsdomstolen 2 120
marknadsdomstolen 2 120
försäkringsdomstolen 530

Om värdet av upphandlingen i ett ärende som gäller offentlig upphandling och som behandlas vid marknadsdomstolen är minst 1 miljon euro, är behandlingsavgiften 4 240 euro. Om värdet av upphandlingen är minst 10 miljoner euro, är behandlingsavgiften 6 350 euro.

Rättegångsavgiften för en enskild är 530 euro i marknadsdomstolen och arbetsdomstolen och 270 euro i försäkringsdomstolen.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Genom denna förordning upphävs justitieministeriets förordning om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (1383/2018).

På ett mål eller ärende som har inletts vid domstolen före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.