Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

3.6.2021/463

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet (66/2021):

1 §

Lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet (66/2021) träder i kraft den 10 juni 2021.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2021.

Rådets förordning (EU) 2017/1939 (32017R1939) ; EUT L 283, 31.10.2017, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.