Uppdaterad lagstiftning: 2018

28.12.2018/1328
Lag om ett bostadsdatasystem
28.12.2018/1315
Lag om indexjustering av folkpensionen och vissa andra förmåner år 2019
28.12.2018/1302
Spårtrafiklag
19.12.2018/1214
Statsrådets förordning om Trafikledsverket
19.12.2018/1199
Statsrådets förordning om tillämpning av 10 a kap. 8 § i sjölagen
19.12.2018/1174
Lag om statlig finansiering för främjande av filmkulturen
14.12.2018/1123
Lag om avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
14.12.2018/1121
Livsmedelsmarknadslag
14.12.2018/1115
Lag om inkomstskatteskalan för 2019
5.12.2018/1069
Statsrådets förordning om enskilda vägar
5.12.2018/1054
Lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten
5.12.2018/1050
Dataskyddslag
29.11.2018/1038
Statsrådets förordning om statlig ersättning för ordnande av arbetslivsprövning
22.11.2018/1034
Statsrådets förordning om joniserande strålning
23.11.2018/1025
Lag om Lantmäteriverket
23.11.2018/935
Lag om Transport- och kommunikationsverket
9.11.2018/859
Strålsäkerhetslag
25.10.2018/838
Statsrådets förordning om för- och efternamn
4.10.2018/810
Statsrådets förordning om gymnasieutbildning
13.9.2018/789
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i summariska tvistemål
23.8.2018/753
Statsrådets förordning om småbarnspedagogik
10.8.2018/729
Vägtrafiklag
10.8.2018/719
Lag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete
10.8.2018/717
Lag om säkerhetsskydd i Migrationsverket
10.8.2018/714
Gymnasielag
10.8.2018/595
Lag om företagshemligheter
13.7.2018/574
Lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag
13.7.2018/560
Lag om enskilda vägar
13.7.2018/540
Lag om småbarnspedagogik
27.6.2018/525
Statsrådets förordning om produktivitetsnämnden
27.6.2018/508
Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet
27.6.2018/502
Gasanordningslag
27.6.2018/500
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
13.6.2018/460
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram
7.6.2018/434
Statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
31.5.2018/420
Statsrådets förordning om Livsmedelsverket
1.6.2018/411
Lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet
18.5.2018/371
Lag om Livsmedelsverket
4.5.2018/300
Lag om avtalet med Bahrain om luftfart
4.5.2018/299
Lag om avtalet med Kuba om luftfart
20.4.2018/253
Moderskapslag
20.4.2018/250
Lag om det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor
20.4.2018/249
Lag om överenskommelsen med Österrike om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
20.4.2018/248
Lag om överenskommelsen med Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
20.4.2018/234
Lag om försäkringsdistribution
6.4.2018/223
Lag om godkännande av privata företag och andra sammanslutningar som medlemmar och samarbetspartner i det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures)
6.4.2018/218
Lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter
6.4.2018/214
Lag om arbetstagares och yrkesutövares rätt till tilläggspension
6.4.2018/212
Lag om Meteorologiska institutet
13.3.2018/181
Justitieministeriets förordning om information som ska lämnas resenärer om kombinerade resetjänster
22.2.2018/151
Statsrådets förordning om verkställigheten av alkohollagen
15.2.2018/140
Statsrådets förordning om verkställighet av den övervakningstid som ingår i ett kombinationsstraff
30.1.2018/108
Lag om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet
23.1.2018/74
Arbets- och näringsministeriets förordning om rymdverksamhet
12.1.2018/63
Lag om rymdverksamhet
12.1.2018/62
Lag om konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden
12.1.2018/53
Lag om inkomstdatasystemet
12.1.2018/11
Lag om skatteuppbörd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.