Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

19.12.2017/1021

Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 kap. 5 § 2 mom. i domstolslagen (673/2016), sådant det lyder i lag 860/2017:

1 §

Tingsrätternas domkretsar omfattar ett eller flera landskap eller en eller flera kommuner i landskapet eller landskapen enligt följande:

1) Ålands tingsrätt: landskapet Åland,

2) Södra Karelens tingsrätt: landskapet Södra Karelen,

3) Södra Österbottens tingsrätt: landskapet Södra Österbotten,

4) Södra Savolax tingsrätt: landskapet Södra Savolax,

5) Helsingfors tingsrätt: kommunen Helsingfors i landskapet Nyland,

6) Östra Nylands tingsrätt: kommunerna Askola, Borgnäs, Borgå, Hyvinge, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pukkila, Sibbo, Träskända, Tusby och Vanda i landskapet Nyland samt kommunen Pyttis i landskapet Kymmenedalen,

7) Kajanalands tingsrätt: landskapet Kajanaland,

8) Egentliga Tavastlands tingsrätt: landskapet Egentliga Tavastland,

9) Mellersta Finlands tingsrätt: landskapet Mellersta Finland,

10) Kymmenedalens tingsrätt: landskapet Kymmenedalen med undantag för kommunen Pyttis,

11) Lapplands tingsrätt: landskapet Lappland,

12) Västra Nylands tingsrätt: kommunerna Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis i landskapet Nyland,

13) Uleåborgs tingsrätt: landskapet Norra Österbotten,

14) Birkalands tingsrätt: landskapet Birkaland,

15) Österbottens tingsrätt: landskapet Mellersta Österbotten och landskapet Österbotten,

16) Norra Karelens tingsrätt: landskapet Norra Karelen,

17) Norra Savolax tingsrätt: landskapet Norra Savolax,

18) Päijänne-Tavastlands tingsrätt: landskapet Päijänne-Tavastland,

19) Satakunta tingsrätt: landskapet Satakunta,

20) Egentliga Finlands tingsrätt: landskapet Egentliga Finland.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar (1053/2014).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.