Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

19.1.2017/39

Statsrådets förordning om Riksarkivet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § och 4 § 1 mom. i lagen om Riksarkivet (1145/2016):

1 §
Riksarkivets verksamhetsställen

Riksarkivet har verksamhetsställen i Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, S:t Michel, Tavastehus, Uleåborg, Vasa och Åbo samt samearkivet i Enare.

2 §
Förordnande av en ställföreträdare för generaldirektören

Undervisnings- och kulturministeriet förordnar en ställföreträdare för generaldirektören.

3 §
Generaldirektörens titel

Riksarkivets generaldirektör har titeln riksarkivarie.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.