Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

18.11.2016/983

Lag om införande av lagstiftning för en reform av handläggningen av brottmål utanför domstolarna

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Följande lagar träder i kraft den 1 december 2016:

1) lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010),

2) lagen om ändring av lagen om verkställighet av böter (757/2010),

3) lagen om ändring av 8 kap. 11 § i lagen om rättegång i brottmål (759/2010),

4) lagen om ändring av 14 § i lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning (765/2010),

5) lagen om ändring av 15 § i militära rättegångslagen (766/2010),

6) lagen om ändring av ordningslagen (774/2010),

7) lagen om ändring av 58 § i upphovsrättslagen (776/2010).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 2016.

RP 115/2016, LaUB 12/2016, RSv 129/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.