Beaktats t.o.m. FörfS 8/2022.

7.6.2016/607

Finansministeriets förordning om produktion av vissa av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. och 8 § 3 mom. i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016):

1 § (18.11.2019/1080)
Serviceproducent för öppna data och interoperabilitet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar och utvecklar en tjänst för öppna data och interoperabilitet (tjänsten Avoindata.fi).

2 § (2.10.2020/681)

2 § har upphävts genom F 2.10.2020/681.

3 §
Privata aktörers användningsrätt och förbud mot användning

Privata sammanslutningar, stiftelser och näringsidkare får vid tillhandahållande av sitt öppna in-formationsmaterial för allmänheten använda tjänsten Avoindata.fi.

Bestämmelser om förbud mot användningen av en stödtjänst finns i 8 § 4 mom. i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016).

4 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016.

Statens center för informations- och kommunikationsteknik producerar och utvecklar tjänsten Avoindata.fi högst till och med den 31 december 2017, varefter tjänsteproduktionen övergår till Befolkningsregistercentralen.

Ikraftträdelsestadganden:

18.11.2019/1080:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

2.10.2020/681:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.