Beaktats t.o.m. FörfS 356/2021.

30.12.2014/1419

Lag om extra pension för idrottsutövare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Extra idrottspension kan beviljas en idrottsutövare som är eller har varit stadigvarande bosatt i Finland som erkänsla för en guldmedalj som han eller hon vunnit vid olympiska spel. Av särskilda skäl kan pension beviljas också för en betydelsefull internationell idrottskarriär.

Pension får inte utan särskilda skäl beviljas den som inte fyllt 60 år.

2 §

Extra pension för idrottsutövare kan beviljas antingen som full pension eller som delpension. Då pensionen beviljas ska idrottsutövarens möjligheter att försörja sig beaktas. Pensionen kan beviljas som full pension om sökandens vid beskattningen fastställda pensionsinkomster och andra permanenta inkomster, folkpensionsinkomster undantagna, är lägre än idrottspensionen. Pensionen beviljas inte om sökandens vid beskattningen fastställda pensionsinkomster och andra permanenta inkomster, folkpensionsinkomster undantagna, överskrider beloppet på den i budgeten fastställda fulla pensionen multiplicerat med två.

Den extra pensionen för idrottsutövare är 1 319,06 euro i månaden. Delpensionen uppgår till hälften av beloppet av den fulla pensionen.

Både pension som utbetalas och pension som beviljas justeras kalenderårsvis enligt vad som föreskrivs i 98 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

3 §

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar pension för idrottsutövare på ansökan efter att ha fått ett utlåtande av Finlands Olympiska Kommitté r.f. i ärendet.

4 § (21.12.2016/1302)

Pensionsbeloppet fastställs årligen i statsbudgeten. Pensionen betalas i första hand med penningspelsbolagets avkastning enligt 17 § i lotterilagen (1047/2001). Pensionen betalas ut av den kommunala pensionsanstalten Keva.

5 §

Bestämmelser om ansökan om och betalning av pension samt om de uppgifter som ska finnas i ansökan och de utredningar som ska fogas till den utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015.

RP 137/2014, ShUB 28/2014, KuUU 10/2014, RSv 201/2014

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2016/1302:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 132/2016, FvUB 25/2016, RSv 240/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.