Beaktats t.o.m. FörfS 356/2021.

8.8.2014/661

Lag om Södra Konnevesi nationalpark

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Inrättandet av nationalparken

För att skydda och vårda organismerna i strand- och insjöskärgårdsmiljön, berggrunden och vattendragslandskapet vid Konnevesi i Rautalampi-leden samt för allmän rekreation och friluftsliv och miljöforskning inrättas Södra Konnevesi nationalpark som är en sådan nationalpark som avses i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Södra Konnevesi nationalpark omfattar cirka 1 544 hektar statsägda markområden i kommunerna Konnevesi och Rautalampi. Gränserna för området har märkts ut med en röd linje på den karta som är bilaga till denna lag.

3 §
Fridlysningsbestämmelser

Bestämmelser om verksamhet som är förbjuden i nationalparken finns i 13 § i naturvårdslagen och bestämmelser om undantag från fridlysningsbestämmelserna i 14 och 15 § i den lagen.

4 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

Jakt som bedrivs i enlighet med sådana avtal om jaktarrende som är i kraft när lagen träder i kraft kan trots 3 § fortsätta till och med den 31 januari 2015.

RP 37/2014, MiUB 6/2014, RSv 72/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.