Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

27.6.2014/490

Lag om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (19.12.2019/1298)
Förlängd tillämpning av samarbetsförpliktelsen

Genom denna lag förlängs tillämpningen av 5, 5 a och 5 b § i lagen om en kommun- och servicestrukturreform (169/2007) och giltighetstiden för de samarbetsförpliktelser inom primärvården och socialvården som statsrådet ålagt med stöd av 5 a § eller 15 § 2 mom. i den lagen till utgången av 2023. Kommunen behöver dock inte till det samarbetsområde som avses i 5 § i den lagen överföra skötseln av sådana uppgifter som den skött vid ikraftträdandet av denna lag.

Genom denna lag förlängs dessutom den behörighet som föreskrivs statsrådet i 15 § 2 mom. i den lag som nämns i 1 mom. till utgången av 2023.

2 § (19.12.2019/1298)
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014 och gäller till och med den 31 december 2023.

RP 61/2014, FvUB 17/2014, RSv 80/2014

Ikraftträdelsestadganden:

11.12.2015/1436:

Denna lag träder i kraft den 14 december 2015.

RP 111/2015, FvUB 10/2015, RSv 52/2015

28.12.2017/1058:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 182/2017, ShUB 23/2017, RSv 185/2017

28.12.2018/1327:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 246/2018, ShUB 25/2018, RSv 194/2018

19.12.2019/1298:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 22/2019, ShUB 11/2019, RSv 49/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.