Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

19.12.2013/159 år 2014

Justitieministeriets förordning om rättegångsbiträdesnämndens avgiftsbelagda prestationer

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §

Den ansökningsavgift enligt 24 § 1 mom. i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) som rättegångsbiträdesnämnden tar ut är 350 euro.

För intyg eller utdrag som utfärdas på begäran tas det ut en intygs- eller utdragsavgift på 22 euro. För styrkta kopior tas det ut 2,40 euro per sida.

2 §

Prestationer som rättegångsbiträdesnämnden prissätter enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är kopior, utskrifter och sådana kopior av handlingar som översänds som telefax.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller till och med den 31 december 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.