Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

7.6.2013/401

Lag om Kolovesi nationalpark

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syftet med inrättandet

För att skydda och vårda skärgårdsnaturen i Saimen, saimenvikarens livsmiljö och skogs- och bergsnaturen i södra Finland samt för att främja intresset för naturen, rekreationen i det fria och miljöforskningen inrättas Kolovesi nationalpark som är en sådan nationalpark som avses i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Kolovesi nationalpark omfattar cirka 5 834 hektar statsägda områden i kommunerna Enonkoski och Heinävesi samt i Nyslotts stad. Gränserna för nationalparken har märkts ut med en röd linje och grön färg på den karta som är bilaga till denna lag.

3 §
Fridlysningsbestämmelser

Bestämmelser om verksamhet som är förbjuden i Kolovesi nationalpark finns i 13 § i naturvårdslagen och bestämmelser om undantag från fridlysningsbestämmelserna i 14 och 15 § i den lagen.

4 §
Jakt

Trots vad som föreskrivs i 13 § 1 mom. 5 punkten i naturvårdslagen är det med tillstånd av den myndighet som ansvarar för förvaltningen av området tillåtet för befolkningen i de kommuner som nämns i 2 § i denna lag att jaga älg i Kolovesi nationalpark på de områden som har märkts ut på den karta som är bilaga till denna lag.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den första januari 2014.

Genom denna lag upphävs lagen om Kolovesi nationalpark (167/1990).

RP 181/2012, MiUB 1/2013, RSv 40/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.