Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Beaktats t.o.m. FörfS 361/2023.

25.4.2012/189

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på lätta arbeten som är lämpliga för unga arbetstagare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 19 § 2 mom. i lagen om unga arbetstagare (998/1993), sådant det lyder i lag 16/1997:

1 §
Tillämpningsområde

I bilagan till denna förordning finns en förteckning över exempel på sådana lätta arbeten avsedda i 19 § 2 mom. i lagen om unga arbetstagare (998/1993) som får utföras av en ung person som har fyllt 14 år eller som under kalenderåret fyller 14 år.

Med lätt arbete avses arbete som inte är skadligt för den unga personens hälsa, utveckling eller skolgång med beaktande av arbetsförhållandena, arbetsmiljön, arbetets krav, av arbetet orsakat ansvar samt den fysiska och psykiska belastningen.

Lätt arbete kan inte innehålla arbeten som avses i 2 och 3 § i statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare (475/2006).

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

Genom denna förordning upphävs arbetsministeriet beslut om lätta arbeten lämpliga för unga (1431/1993).

Rådets direktiv 94/33/EG; EGT nr L 216, 20.8.1994, s. 12

Bilaga 1

Lätta arbeten

1. Försäljning av förfriskningar, biljetter och liknande produkter vid tävlingar, på utställningar eller vid motsvarande tillställningar.

2. Springbudsarbete samt utdelning av tidningar och reklamer.

3. Uppträdanden och annat arbete vid konstnärliga, kulturella och liknande evenemang.

4. Skrivning, redigering, information och annat mediearbete.

5. Biträdande arbeten som utförs i handelsrörelser såsom utställning av produkter och märkning av priser, sortering och förpackning av varor samt försäljningsarbete, dock inte arbete på kassor i självbetjäningsbutiker.

6. Biträdande byråarbeten.

7. Plantering, plockning och hjälparbeten vid trädgårds- och jordbruksarbete samt utfodring av ofarliga husdjur.

8. Biträdande arbeten som utförs i inkvarterings- och förplägningsrörelser såsom arbeten i anslutning till dukning samt portionerings- och försäljningsarbeten.

9. Mindre biträdande arbeten inom industrin vid vilka eller i närheten av vilka man inte hanterar ämnen eller utrustning som kan orsaka risk eller men för hälsan.

10. Mottagning, sortering, hantering och utsändning av varor samt märknings- och räkningsarbete i lagerarbete och motsvarande.

11. Vid renhållnings- och städningsarbete städning av lokaler, till exempel byråer, så att man i arbetet inte får hantera ämnen eller utrustning som kan orsaka risk eller men för hälsan.

12. Andra lätta arbeten som med beaktande av arbetsmiljön, arbetets krav, av arbetet orsakat ansvar samt den fysiska och psykiska belastningen motsvarar ovan nämnda arbeten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.