Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

10.4.2012/162

Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010, rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011 och rådets förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 a § 2 mom. i lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemsskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) att straff för överträdelser av följande förordningar av Europeiska unionens råd bestäms i 46 kap. 1–3 § i strafflagen: rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010, EUT L 88, 24.3.2012, s. 1, rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011, EUT L 16, 19.1.2012, s. 1, och rådets förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan, EUT L 199, 2.8.2011, s. 1. Om förverkandepåföljder bestäms i 10 kap. i strafflagen.

Rådets förordningar trädde i kraft samma dag som de offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.