Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

18.11.2011/1152

Lag om arvodet till republikens president

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Det årliga arvode som republikens president får för sitt ämbetsuppdrag är 126 000 euro. (15.3.2013/215)

Presidenten ska dessutom ges bostad i ett hus som tillhör staten och vars underhåll, uppvärmning och belysning samt inredning bekostas och för vilket den behövliga personalen avlönas med statsmedel.

2 §

Presidentens arvode samt bostadsförmån och andra förmåner är skattefria.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

Genom denna lag upphävs lagen om gottgörelsen till republikens president (1032/1999).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 35/2011, GrUB 5/2011, RSv 29/2011

Ikraftträdelsestadganden:

15.3.2013/215:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2013.

De bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas på den årliga pension som betalas till republikens president som avgått från sitt uppdrag före ikraftträdandet och på den familjepension som beviljas hans eller hennes efterlevande make och barn.

RP 1/2013, GrUB 2/2013, RSv 19/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.