Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

19.5.2011/516

Justitieministeriets förordning om den tidpunkt då domstolarna blir anmälningsskyldiga i fråga om utsökningsgrunden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 4 mom. i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden (373/2010):

1 § (30.5.2011/582)

Domstolarna är från och med den 6 juni 2011 skyldiga att på det sätt som avses i 4 § 1 mom. i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden (373/2010) underrätta utsökningsmyndigheterna om domar i sådana mål som avses i 5 kap. 3 § i rättegångsbalken (595/1993).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

Ikraftträdelsestadganden:

30.5.2011/582:

Denna förordning träder i kraft den 6 juni 2011.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.