Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

4.3.2011/189

Lag om ekonomiska rådet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

I anslutning till statsrådets kansli finns ekonomiska rådet som tillsätts av statsrådet med tanke på debatten om det ekonomiska läget och den ekonomiska politiken.

2 §

Statsministern är ordförande för ekonomiska rådet. Som ledamöter i ekonomiska rådet ska ingå åtminstone två medlemmar av statsrådet samt företrädare för de ekonomiska organisationer och andra aktörer som med hänsyn till medlemsantal eller i övrigt bäst företräder sitt område. Av dessa ska åtminstone en företräda Finlands Bank.

3 §

Bestämmelser om ekonomiska rådets sammansättning, mandatperiod och närmare uppgifter, om ordnandet av verksamheten och om ekonomiska rådets sekretariat utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

Genom denna lag upphävs lagen om ekonomiska rådet (2/1966).

Ett ekonomiskt råd enligt denna lag tillsätts första gången av det statsråd som bildas efter det första riksdagsval som förrättas efter lagens ikraftträdande. Som ekonomiskt råd verkar till dess det ekonomiska råd som är verksamt vid lagens ikraftträdande och på vilket de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet ska tillämpas.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 265/2010, FiUB 54/2010, RSv 290/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.