Uppdaterad lagstiftning: 2011

29.12.2011/1563
Lag om växtskyddsmedel
29.12.2011/1554
Lag om delegationen för social- och hälsovården under undantagsförhållanden
29.12.2011/1552
Beredskapslag
29.12.2011/1531
Lag om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling
29.12.2011/1514
Lag om inkomstskatteskalan för 2012
29.12.2011/1503
Lag om marin utrustning
22.12.2011/1413
Lag om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden och skärgården
22.12.2011/1406
Lag om bedömning av informationssäkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation
22.12.2011/1405
Lag om bedömningsorgan för informationssäkerhet
22.12.2011/1403
Lag om Institutet för de inhemska språken
15.12.2011/1323
Inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter
16.12.2011/1297
Lag om bolagisering av försvarsmaktens förplägnadstjänster
8.12.2011/1223
Statsrådets förordning om skjutvapenanmälan från yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
1.12.2011/1197
Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2012
25.11.2011/1170
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet
25.11.2011/1169
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet
18.11.2011/1154
Lag om leksakers säkerhet
18.11.2011/1152
Lag om arvodet till republikens president
20.10.2011/1084
Statsrådets förordning om skydd av pälsdjur
1.9.2011/1012
Statsrådets förordning om anmälningsskyldighet vid företagsförvärv
26.8.2011/987
Lag om ersättande av skador som drabbat renhushållningen
26.8.2011/986
Lag om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
25.8.2011/980
Statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen
12.8.2011/956
Lag om rättsskyddsnämnden för studerande
12.8.2011/948
Konkurrenslag
22.7.2011/922
Lag om privat socialservice
22.7.2011/920
Konsumentsäkerhetslag
22.7.2011/872
Polislag
22.7.2011/806
Tvångsmedelslag
22.7.2011/805
Förundersökningslag
17.6.2011/756
Lag om sjöarbetsavtal
17.6.2011/746
Lag om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel
17.6.2011/727
Lag om parkeringsövervakning
17.6.2011/715
Lag om rättegångsbiträden med tillstånd
17.6.2011/710
Lag om bildprogram
17.6.2011/707
Lag om mätinstrument
17.6.2011/697
Lag om förbud mot beslag av vissa utställningsföremål som förs in till Finland
17.6.2011/646
Avfallslag
16.6.2011/644
Statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings- och brytningsarbeten
10.6.2011/621
Gruvlag
27.5.2011/587
Vattenlag
20.5.2011/526
Lag om utredning av militära luftfartsolyckor
20.5.2011/525
Lag om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser
19.5.2011/516
Justitieministeriets förordning om den tidpunkt då domstolarna blir anmälningsskyldiga i fråga om utsökningsgrunden
5.5.2011/423
Statsrådets förordning om körkort
6.5.2011/419
Lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information
6.5.2011/418
Lag om Finlands skogscentral
29.4.2011/415
Postlag
5.5.2011/408
Statsrådets förordning om skyddsrum
5.5.2011/407
Statsrådets förordning om räddningsväsendet
6.4.2011/401
Statsrådets förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen
29.4.2011/394
Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar
29.4.2011/386
Körkortslag
29.4.2011/379
Räddningslag
6.4.2011/338
Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga
8.4.2011/326
Lag om Bottenhavets nationalpark
8.4.2011/325
Lag om Sibbo storskogs nationalpark
8.4.2011/311
Lag om utsläppshandel
28.3.2011/291
Justitieministeriets förordning om formulär för information och formuläret för frånträdande av avtal enligt 10 kap. i konsumentskyddslagen
11.3.2011/210
Lag om flygplatsnät och flygplatsavgifter
4.3.2011/189
Lag om ekonomiska rådet
17.2.2011/177
Justitieministeriets förordning om information om livförsäkring
24.2.2011/171
Statsrådets förordning om viltförvaltningen
11.2.2011/167
Lag om Geologiska forskningscentralen
18.2.2011/158
Viltförvaltningslag
11.2.2011/121
Lag om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen
11.2.2011/117
Lag om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning
3.2.2011/89
Statsrådets förordning om de förfaranden som ska följas när statligt stöd anmäls till kommissionen
14.1.2011/26
Lag om upplösning av sambors gemensamma hushåll

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.