Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

7.10.2010/865

Statsrådets förordning om televisionsavgifter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 27.10.2011/1094, som gäller fr.o.m. 1.1.2012.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § i lagen av den 9 oktober 1998 om statens televisions- och radiofond (745/1998):

1 §
Storleken på televisionsavgiften

Storleken på televisionsavgiften är:

21,15 euro för en månad

62,35 euro för tre månader

123,25 euro för sex månader

244,90 euro för tolv månader.

Kommunikationsverket fakturerar televisionsavgiften enligt televisionsanvändarens anmälan i förskott i poster på en, tre, sex eller tolv månader.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 15 oktober 2009 om televisionsavgifter (762/2009).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.