Beaktats t.o.m. FörfS 511/2021.

2.9.2010/790

Statsrådets förordning om information som ska lämnas i ett avbetalningsavtal

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådet beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 1 c § 3 mom. i lagen om avbetalningsköp (91/1966), sådant det lyder i lag 749/2010, som följer:

1 §

Avbetalningsavtal ska rubriceras "Avbetalningsavtal". På avtalets första sida ska med större typsnitt än den övriga texten ges en upplysning om att äganderätten till varan inte överförs på köparen förrän hela köpesumman har betalats eller om att försäljaren har förbehållit sig rätten att återta den sålda varan.

I avtalet ska dessutom anges

1) köparens och säljarens namn och besöksadress samt motsvarande uppgifter om kreditgivaren, om någon annan än säljaren är kreditgivare,

2) en specifikation av köpeobjektet och eventuell tilläggsutrustning,

3) köpeobjektets leveranssätt och leveranstid samt övriga leveransvillkor,

4) kontantpriset på köpeobjektet och eventuell tilläggsutrustning samt kontantbetalningsandelen och kreditkostnaderna,

5) grunderna för och beloppet av eventuell ränta och andra kreditkostnader som ska betalas separat samt återstoden av köpesumman,

6) kredittiden, avbetalningarnas antal, storlek och förfallodagar,

7) eventuell dröjsmålsräntas belopp och den tidpunkt från vilken dröjsmålsräntan räknas,

8) att köparen har rätt att erlägga betalning också före den avtalade tiden och att säljarens fordran i detta fall ska beräknas på det sätt som avses i 3 och 5 § i lagen om avbetalningsköp (91/1966),

9) den behöriga myndigheten vid avbetalningsuppgörelse,

10) att bestämmelserna i lagen om avbetalningsköp också i övrigt tillämpas på avtalet.

2 §

Om tilläggsutrustning säljs i samband med avbetalningsköp, ska dess pris anges separat och antecknas i avtalet.

Om lös egendom i vilken inteckning kan fastställas säljs genom avbetalningsköp, ska gällande inteckningar antecknas i avtalet.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.