Uppdaterad lagstiftning: 2008

30.12.2008/1154
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
30.12.2008/1149
Arbets- och näringsministeriets förordning om pendlingsregioner
30.12.2008/1121
Lag om Försvarshögskolan
30.12.2008/1111
Statsrådets förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner
30.12.2008/1096
Lag om Hansel Ab
19.12.2008/1030
Lag om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund
19.12.2008/1018
Lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
19.12.2008/1009
Lag om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn
19.12.2008/1005
Lag om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
19.12.2008/979
Lag om obligatorisk lagring av läkemedel
19.12.2008/945
Lag om inkomstskatteskalan för 2009
1.12.2008/926
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2009
19.12.2008/879
Lag om Finansinspektionens tillsynsavgift
19.12.2008/878
Lag om Finansinspektionen
11.12.2008/871
Finansministeriets förordning om magistrater som sköter om konsumentrådgivning
19.12.2008/868
Lag om statsborgen för återbetalning av aravalån
11.12.2008/846
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter
11.12.2008/835
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2009
11.12.2008/834
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2009
9.12.2008/833
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2009
3.12.2008/808
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
4.12.2008/805
Statsrådets förordning om Utbildningsstyrelsen
5.12.2008/796
Lag om arbets- och näringscentraler samt arbets- och näringsbyråer
27.11.2008/772
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp
28.11.2008/754
Lag om europeiskt betalningsföreläggande
28.11.2008/753
Lag om europeiskt småmålsförfarande
26.11.2008/746
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit
31.10.2008/669
Lag om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
31.10.2008/668
Lag om Institutet för hälsa och välfärd
31.10.2008/662
Lag om undersökning kring vissa händelser som ledde till dödsfall
16.10.2008/645
Statsrådets förordning om behandlingen av personer i förvar hos polisen
9.10.2008/637
Justitieministeriets förordning om rättshjälpsbyråernas intressebevakningsområden
25.9.2008/616
Statsrådets förordning om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism
18.9.2008/606
Statsrådets förordning om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter
11.9.2008/601
Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer
29.8.2008/580
Lag om underhållsstöd
28.8.2008/550
Arbetsordning för utrikesministeriet
28.8.2008/548
Statsrådets förordning om kontroll av narkotika
28.8.2008/543
Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
18.8.2008/540
Justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar
21.8.2008/539
Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen
18.7.2008/526
Lag om försäkringsklasser
18.7.2008/523
Lag om koncessionsavgift för arbetspensionsförsäkringsbolag
18.7.2008/522
Lag om införande av försäkringsbolagslagen
18.7.2008/521
Försäkringsbolagslag
18.7.2008/500
Lag om förvaltning av samarbetet vid de yttre gränserna
25.6.2008/455
Statsrådets förordning om Försörjningsberedskapscentralen
11.6.2008/415
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
12.6.2008/410
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar
12.6.2008/403
Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning
12.6.2008/400
Statsrådets förordning om maskiners säkerhet
5.6.2008/389
Statsrådets förordning om stöd för tidningspressen
5.6.2008/379
Statsrådets förordning om utvinningsavfall
30.5.2008/373
Narkotikalag
30.5.2008/364
Lag om säkerhetsskydd i riksdagen
24.4.2008/290
Statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp
25.4.2008/284
Lag om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem
24.4.2008/278
Statsrådets förordning om Skatteförvaltningen
18.4.2008/237
Lag om Skatteförvaltningen
11.4.2008/222
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet
31.12.2007/4 år 2008
Skattestyrelsens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.