Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

30.12.2004/1303

Statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 6 och 20 § i lagen av den 30 december 2004 om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004):

1 §
Vattenförvaltningsområden

Vattenförvaltningsområdena enligt 3 § i lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/ 2004), nedan vattenförvaltningslagen, är Vuoksens vattenförvaltningsområde, Kymmene älvs–Finska vikens vattenförvaltningsområde, Kumo älvs–Skärgårdshavets –Bottenhavets vattenförvaltningsområde, Ule älvs–Ijo älvs vattenförvaltningsområde och Kemi älvs vattenförvaltningsområde.

Tillsammans med Sverige inrättas ett internationellt vattenförvaltningsområde i Torne älvs avrinningsområde, och med Norge i Tana älvs, Näätämöjokis och Pasvig älvs avrinningsområden enligt vad som särskilt bestäms om dessa i respektive internationella överenskommelse.

Vattenförvaltningsområdena definieras enligt de i bilaga 1 uppräknade avrinningsområdena. Vattenförvaltningsområdena är belägna i de kommuner som räknas upp i bilaga 2.

2 § (29.12.2009/1823)
Samordnande närings-, trafik- och miljöcentraler

Samordnande närings-, trafik- och miljöcentral enligt 6 § i vattenförvaltningslagen är i Vuoksens vattenförvaltningsområde närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, i Kymmene älvs–Finska vikens vattenförvaltningsområde närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, i Kumo älvs–Skärgårdshavets–Bottenhavets vattenförvaltningsområde närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, i Ule älvs–Ijo älvs vattenförvaltningsområde närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten och i Kemi älvs vattenförvaltningsområde närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland.

Inom de internationella vattenförvaltningsområden som inrättas tillsammans med Sverige och Norge handlägger närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland de uppgifter som åläggs de närings-, trafik- och miljöcentralerna genom denna förordning.

3 §
Samarbetsgrupp

Samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler sammankallar inom sina respektive verksamhetsområden en eller flera sådana samarbetsgrupper som avses i 14 § 1 mom. i vattenförvaltningslagen för sex år i sänder. Närings-, trafik- och miljöcentralerna sörjer för organiseringen av samarbetsgruppernas verksamhet. (29.12.2009/1823)

Till samarbetsgruppen skall utses tillräcklig representation från de centrala statliga och kommunala myndigheter, näringar, organisationer, vattenägare och vattenanvändare vilka har betydelse för användningen och skyddet av vattnen samt vattnens status.

4 §
Samarbetsgruppens uppgifter

Samarbetsgruppen skall delta i beredningen av förvaltningsplanen i dess olika faser och i detta syfte

1) lämna förslag till närings-, trafik- och miljöcentralen om mål för vattenvården, (29.12.2009/1823)

2) följa, utvärdera och förutse vattnens användning, skydd och status samt deras utveckling i området, och

3) för sin del behandla utkastet till förvaltningsplan och för denna uppgjorda utredningar och program samt ta ställning till dem.

5 §
Styrgrupp och samordning

Sammansättningen av den styrgrupp för respektive vattenförvaltningsområde som avses i 14 § 2 mom. i vattenförvaltningslagen fastställs av miljöministeriet för sex år i sänder.

Styrgruppen samordnar de utredningar, övervakningsprogram och åtgärdsprogram som beretts inom vattenförvaltningsområdet samt sammanställer utifrån dessa ett utkast till förvaltningsplan för vattenförvaltningsområdet.

6 §
Åtgärder inom internationella vattenförvaltningsområden

Det internationella samarbetet inom de internationella vattenförvaltningsområdena och samordningen av förvaltningsplanerna ordnas enligt vad som särskilt bestäms om detta i de internationella överenskommelserna.

Den samordnande närings-, trafik- och miljöcentralen sköter det nödvändiga samarbetet med de svenska och norska myndigheterna inom de vattenförvaltningsområden som avses i 2 § 2 mom. för att utarbeta en gemensam internationell förvaltningsplan eller en samordnad förvaltningsplan som omfattar den del av ett vattenförvaltningsområde som är beläget inom Finlands territorium. (7.10.2010/870)

Den samordnande närings-, trafik- och miljöcentralen inom avrinningsområden som sträcker sig utanför Europeiska unionens gränser ska sträva efter att bedriva samarbete med myndigheterna i den stat där avrinningsområdet är beläget för att utarbeta en gemensam förvaltningsplan. Om det inte är möjligt att utarbeta en gemensam förvaltningsplan, ska den samordnande närings-, trafik- och miljöcentralen utarbeta en förvaltningsplan som gäller den del av avrinningsområdet som är beläget inom Finlands territorium. (7.10.2010/870)

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 av januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

De första samarbetsgrupperna skall sammankallas och sammansättningen av de första styrgrupperna fastställas så att deras mandattider börjar senast den 30 juni 2005.

Bilaga 1 (5.11.2020/754)

VATTENFÖRVALTININGSOMRÅDENA DEFINIERAS ENLIGT FÖLJANDE AVRINNINGSOMRÅDEN

1. Vuoksens vattenförvaltningsområde

Jänisjoki

Kiteenjoki–Tohmajoki

Hiitolanjoki

Vuoksen

Juustilanjoki

Hounijoki

Tervajoki

Vilajoki

Urpalanjoki

Vaalimaanjoki

2. Kymmene älvs–Finska vikens vattenförvaltningsområde

Vironjoki

Vehkajoki

Summajoki

Kymmene älv

Tessjöån

Forsby å

Illbyån

Borgå å

Svartsån

Sibbo å

Vanda å

Sjundeå å

Svartån

3. Kumo älvs–Skärgårdshavets–Bottenhavets vattenförvaltningsområde

Kiskonjoki–Bjärnå å

Uskelanjoki

Halikko å

Pemarån

Aura å

Hirvijoki

Mynäjoki

Laajoki

Sirppujoki

Lapinjoki

Eura å

Kumo älv

Karvianjoki

Lappfjärds å–Isojoki

Tjöck å

Närpes å

Malax å

Laihela å

Kyro älv

Vörå å

Kimo å

Lappo å

Kovjoki å

Purmo å

Esse å

Kronoby å

Perho å

Kelviå å

Lestijoki

Pöntiönjoki

4. Ule älvs–Ijo älvs vattenförvaltningsområde

Kalajoki

Pyhäjoki

Liminkaoja

Piehinginjoki

Siikajoki

Temmesjoki

Ule älv

Kalimeenoja

Kiminge älv

Ijo älv

Olhavanjoki

Kuivajoki

Koutajokis övre lopp

Kem i Vitahavskarelen, övre loppet

5. Kemi älvs vattenförvaltningsområde

Simo älv

Kemi älv

Kaakamajoki

6. Internationellt vattenförvaltningsområde i Torne älvs avrinningsområde

Torne älv–Muonio älv

7. Internationellt vattenförvaltningsområde i Tana älvs–Näätämö älvs–Pasvig älvs avrinningsområde

Tana älv

Näätämöjoki

Uutuanjoki

Pasvig älv

Tuulomajokis övre lopp

En kustvattensträcka och en grundvattenförekomst hör till det angränsande vattenförvaltningsområde som är lämpligast (3 § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004)).

Bilaga 2 (5.11.2020/754)

KOMMUNER SOM HELT ELLER DELVIS LIGGER I VATTENFÖRVALTNINGSOMRÅDENA

1. Vuoksens vattenförvaltningsområde

Enonkoski Kides Luumäki Pyhäjärvi Sotkamo
Heinävesi Kiuruvesi Miehikkälä Pyhäntä Sulkava
Idensalmi Kontiolax Mäntyharju Rantasalmi Suonenjoki
Ilomants Kouvola Nurmes Rautavaara Taipalsaari
Imatra Kuhmo Nyslott Rautjärvi Tervo
Joensuu Kuopio Outokumpu Ruokolax Tohmajärvi
Jorois Lapinlahti Parikkala Rääkkylä Tuusniemi
Juga Lemi Pieksämäki S:t Michel Varkaus
Juva Leppävirta Pielavesi Savitaipale Vederlax
Kaavi Libelits Polvijärvi Siilinjärvi Vieremä
Kajana Lieksa Puumala Sonkajärvi Villmanstrand

2. Kymmene älvs–Finska vikens vattenförvaltningsområde

Alajärvi Janakkala Kyyjärvi Padasjoki Somero
Asikkala Joutsa Kärkölä Perho Suonenjoki
Askola Jyväskylä Lahtis Pertunmaa Sysmä
Borgnäs Jämsä Lappträsk Petäjävesi Taipalsaari
Borgå Kangasala Laukas Pieksämäki Tammela
Esbo Kangasniemi Lemi Pielavesi Tervo
Fredrikshamn Kannonkoski Leppävirta Pihtipudas Toivakka
Grankulla Karkkila Lestijärvi Pukkila Träskända
Gustav Adolfs Karstula Lojo Pyhäjärvi Tusby
Haapajärvi Keitele Loppi Pyttis Uurainen
Hangö Kervo Lovisa Raseborg Vanda
Hankasalmi Keuru Luhanka Rautalampi Vederlax
Hausjärvi Kinnula Luumäki Reisjärvi Vesanto
Heinola Kiuruvesi Miehikkälä Riihimäki Vichtis
Helsingfors Kivijärvi Multia S:t Michel Viitasaari
Hirvensalmi Konnevesi Muurame Saarijärvi Villmanstrand
Hollola Kotka Mäntsälä Salo Äänekoski
Hyvinge Kouvola Mäntyharju Savitaipale
Iidensalmi Kuhmois Mörskom Sibbo
Ingå Kuopio Nurmijärvi Sjundeå
Itis Kyrkslätt Orimattila Soini

3. Kumo älvs–Skärgårdshavets–Bottenhavets vattenförvaltningsområde

Ackas Jämijärvi Kärkölä Pargas Soini
Alajärvi Jämsä Laihela Parkano Somero
Alavo Kalajoki Lappajärvi Pedersöre Storkyro
Asikkala Kangasala Lappo Pemar Storå
Aura Kankaanpää Larsmo Perho Säkylä
Birkala Kannus Lempäälä Petäjävesi Tammela
Björneborg Karleby Lestijärvi Punkalaidun Tammerfors
Bötom Karstula Letala Pyhäranta Tavastehus
Etseri Karvia Loimaa Påmark Tavastkyro
Eura Kaskö Lojo Pälkäne Toholampi
Euraåminne Kauhajoki Loppi Pöytyä Tövsala
Evijärvi Kauhava Lundo Raseborg Ulvsby
Forssa Kaustby Malax Raumo Urjala
Gustavs Keuru Masku Reisjärvi Valkeakoski
Halso Kihniö Multia Reso Vasa
Harjavalta Kimitoö Mynämäki Riihimäki Vemo
Hattula Kinnula Mäntsälä Ruovesi Vesilahti
Hausjärvi Kivijärvi Mänttä-Vilppula Rusko Vetil
Hollola Korsholm Nakkila S:t Karins Vindala
Honkajoki Korsnäs Nokia S:t Mårtens Virdois
Humppila Koski Tl Nousis Saarijärvi Vittis
Högfors Kristinestad Nykarleby Sagu Vörå
Ikalis Kronoby Nystad Salo Ylöjärvi
Ilmajoki Kuhmois Nådendal Sastamala Ypäjä
Jakobstad Kumo Närpes Sastmola Åbo
Janakkala Kuortane Oripää Seinäjoki Östermark
Jockis Kurikka Orivesi Sievi
Juupajoki Kyyjärvi Padasjoki Siikais

4. Ule älvs–Ijo älvs vattenförvaltningsområde

Alavieska Kempele Nivala Pyhäntä Suomussalmi
Brahestad Kiuruvesi Nurmes Ranua Taivalkoski
Haapajärvi Kuhmo Oulainen Reisjärvi Toholampi
Haapavesi Kuusamo Paltamo Ristijärvi Tyrnävä
Hyrynsalmi Kärsämäki Pihtipudas Salla Uleåborg
Ijo Lestijärvi Posio Sievi Utajärvi
Kajana Limingo Pudasjärvi Siikajoki Vaala
Kalajoki Lumijoki Puolanka Siikalatva Ylivieska
Kannus Merijärvi Pyhäjoki Simo
Karlö Muhos Pyhäjärvi Sotkamo

5. Kemi älvs vattenförvaltningsområde

Enare Keminmaa Pelkosenniemi Salla Torneå
Enontekis Kittilä Pello Savukoski Övertorneå
Ijo Kolari Posio Simo
Kemi Kuusamo Ranua Sodankylä
Kemijärvi Muonio Rovaniemi Tervola

6. Internationellt vattenförvaltningsområde i Torne älvs avrinningsområde

Enontekis Kolari Pello Torneå
Kittilä Muonio Rovaniemi Övertorneå

7. Internationellt vattenförvaltningsområde i Tana älvs–Näätämö älvs–Pasvig älvs avrinningsområde

Enare Kittilä Savukoski Utsjoki
Enontekis Salla Sodankylä

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.2009/1823:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

7.10.2010/870:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (32000L0060); EGT nr L 327, 22.12.2000, s. 1–73

5.11.2020/754:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (32000L0060); EGT nr L 327, 22.12.2000, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.