Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

12.2.2004/108

Statsrådets förordning om verkställigheten av samiska språklagen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 29 § 1 mom. och 33 § samiska språklagen av den 15 december 2003 (1086/2003):

1 §

När en myndighet enligt samiska språklagen (1086/2003) skall utfärda en expedition på samiska eller ge en översättning till samiska av en originalhandling som har skrivits på finska eller svenska eller en översättning till finska eller svenska av en handling som lämnats in till myndigheten på samiska, kan den avfatta handlingen eller utföra översättningen själv, om den har en anställd som kan samiska. Myndigheten kan också låta utföra översättningen vid den byrå för samiska språket som nämns i 26 § samiska språklagen eller hos en auktoriserad translator som har rätt att utföra översättningar från eller till samiska.

2 §

En översättning som avses ovan skall bestyrkas av byrån för samiska språket eller av den som har utfört översättningen.

3 §

De myndigheter vilkas arbetsspråk är samiska kan använda samiska i sina skrivelser till de myndigheter som nämns i 2 § 1–3 mom. samiska språklagen.

4 §

Byrån för samiska språket avger varje valperiod tillsammans med samiska språkrådet en berättelse enligt 29 § 1 mom. samiska språklagen som skall fogas till den berättelse som sametinget lämnar till statsrådet enligt 7 § sametingslagen (974/1995).

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.