Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

13.3.2002/193

Statsrådets förordning om Migrationsverket

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § lagen den 3 februari 1995 om utlänningsverket (156/1995):

1 § (29.11.2007/1104)

Migrationsverkets verksamhet leds, övervakas och utvecklas av en överdirektör. Överdirektören ansvarar för verksamhetens resultat och för att målen uppnås samt rapporterar om dessa till inrikesministeriet.

Överdirektören fastställer Migrationsverkets arbetsordning. I arbetsordningen bestäms om resultatenheter samt om behandling och avgörande av ärenden.

2 § (29.11.2007/1104)

Överdirektören avgör de ärenden som ankommer på Migrationsverket. Övriga tjänstemän avgör ärenden enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

Överdirektören kan i ett enskilt fall förbehålla sig avgörandet av ett ärende som annars ankommer på någon annan tjänsteman att avgöra. Trots den fastställda arbetsordningen är var och en skyldig att utföra de uppdrag som överdirektören ger honom eller henne.

3 § (25.6.2015/792)

Av chefen för en resultatenhet krävs högre högskoleexamen, god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten samt i praktiken visad ledarförmåga.

4 §

Överdirektören utnämns av statsrådet.

Övriga tjänstemän utnämns av överdirektören, som också anställer personal i arbetsavtalsförhållande, om detta inte ankommer på någon annan tjänsteman enligt arbetsordningen.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 3 februari 1995 om utlänningsverket (157/1995) jämte ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

29.11.2007/1104:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

25.6.2015/792:

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.