Uppdaterad lagstiftning: 2001

28.12.2001/1559
Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
28.12.2001/1502
Sparbankslag
28.12.2001/1501
Lag om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
27.12.2001/1485
Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa
21.12.2001/1383
Lag om företagshälsovård
20.12.2001/1345
Statsrådets förordning om lotterier
14.12.2001/1311
Justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § rättegångsbalken
13.12.2001/1230
Lag om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området
27.11.2001/1212
Justitieministeriets förordning om arvode och kostnadsersättning till utredare i skuldsaneringsärende
13.12.2001/1205
Lag om veterinärmedicinska skadenämnden
30.11.2001/1145
Sjöräddningslag
23.11.2001/1047
Lotterilag
23.11.2001/1039
Lag om personregister för arbetarskyddet
9.11.2001/950
Lag om registrerat partnerskap
17.8.2001/731
Lag om Folkpensionsanstalten
9.8.2001/715
Statsrådets förordning om kemiska agenser i arbetet
27.7.2001/688
Statsunderstödslag
12.7.2001/652
Statsrådets förordning om vuxenutbildningsstöd
5.7.2001/621
Statsrådets förordning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus
29.6.2001/604
Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
28.6.2001/594
Statsrådets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
20.6.2001/558
Statsrådets förordning om de principer som skall följas i exportgarantiverksamheten
1.6.2001/456
Lag om folkpensionsindex
23.5.2001/422
Lag om statliga exportgarantier
30.3.2001/322
Justitieministeriets förordning om bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
28.3.2001/300
Lag om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd
29.3.2001/288
Statsrådets förordning om företags- och organisationsdatasystemet
22.3.2001/272
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor
16.3.2001/244
Företags- och organisationsdatalag
2.3.2001/189
Lag om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
15.2.2001/143
Statsrådets förordning om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler
15.2.2001/130
Statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder
9.2.2001/119
Lag om vattentjänster
2.2.2001/101
Lag om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
26.1.2001/56
Lag om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan
26.1.2001/55
Arbetsavtalslag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.