Uppdaterad lagstiftning: 1999

30.12.1999/1360
Förordning om skyldighet att lämna uppgifter om privat arbetskraftsservice
30.12.1999/1359
Förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter
30.12.1999/1354
Förordning om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
30.12.1999/1353
Lag om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
30.12.1999/1352
Lag om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab
30.12.1999/1346
Lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
30.12.1999/1318
Lag om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden
23.12.1999/1215
Lag om offentlig belöning
8.12.1999/1153
Statsrådets beslut om tobaksrök i omgivningen och avvärjande av cancerrisk i samband därmed i arbete
3.12.1999/1123
Förordning om besiktning av fartyg
3.12.1999/1121
Lag om säkerhetskontroller vid domstolar
26.11.1999/1084
Lag om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
12.11.1999/1032
Lag om gottgörelsen till republikens president
12.11.1999/1030
Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (huvudsakligen upphävt)
10.9.1999/895
Markanvändnings- och byggförordning
28.7.1999/821
Lag om betalningsöverföringar
11.6.1999/731
Finlands grundlag
11.6.1999/723
Förordning om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet
28.5.1999/701
Förordning om rannsakningsfängelse
21.5.1999/621
Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet
21.5.1999/610
Förordning om ordningsbotsförseelser
21.5.1999/609
Förordning om dagsbotens belopp
22.4.1999/565
Lag om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet
30.4.1999/561
Lag om räddningsväsendet
22.4.1999/530
Lag om sammankomster
22.4.1999/517
Lag om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet (hpphävt)
22.4.1999/513
Lag om indrivning av fordringar
22.4.1999/511
Förordning om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
22.4.1999/498
Lag om konsulära tjänster
9.4.1999/493
Lag om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
9.4.1999/488
Lag om medicinsk forskning
1.4.1999/443
Lag om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten
1.4.1999/442
Lag om förmyndarverksamhet
26.3.1999/430
Lag om förvaltningsdomstolarna
19.3.1999/361
Lag om borgen och tredjemanspant
12.3.1999/329
Lag om finansiering av landsbygdsnäringar
12.3.1999/320
Lag om gränsbevakningsväsendet
12.3.1999/312
Förordning om försäkringsföreningar
5.3.1999/268
Förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
5.3.1999/250
Förordning om försäkringsbolag
12.2.1999/165
Lag om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem
5.2.1999/132
Markanvändnings- och bygglag
5.2.1999/113
Lag om ansvar i spårtrafik
29.1.1999/102
Förordning om Försäkringsinspektionen
29.1.1999/78
Lag om Försäkringsinspektionen
29.1.1999/59
Förordning om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (delvis upphävt)
15.1.1999/14
Förordning om televisions- och radioverksamhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.