Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

13.2.1998/121

Förordning om näringsförbudsregistret

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 22 § lagen den 13 december 1985 om näringsförbud (1059/1985):

1 § (7.12.2006/1109)

Utöver vad som bestäms i 21 § 1 mom. i lagen om näringsförbud (1059/1985) skall i näringsförbudsregistret på grundval av domstolens meddelande antecknas de uppgifter som avses i 2–5 §.

2 §

Domstol skall utan dröjsmål till näringsförbudsregistret sända uppgift om avgöranden som föranleder en anteckning eller ändring i registret.

I uppgiften skall anges

1) den domstol som har meddelat avgörandet, dagen för avgörandet samt övriga uppgifter som behövs för att kunna identifiera avgörandet,

2) de omständigheter som anges i 21 § 1 mom. i lagen om näringsförbud inbegripet undantag som domstolen med stöd av 4 § 3 mom. i nämnda lag har bestämt beträffande näringsförbudets innehåll.

(7.12.2006/1109)
3 §

Då högre domstol med stöd av 9 § 2 mom. eller 17 § 2 mom. lagen om näringsförbud förordnar att beslut av lägre domstol tillsvidare inte skall iakttas, skall den utan dröjsmål underrätta näringsförbudsregistret om detta.

4 § (7.12.2006/1109)

I registret skall antecknas också uppgift om upphörande av tillfälligt näringsförbud med stöd av 11 § 2 mom. i lagen om näringsförbud.

5 §

Vad som i denna förordning föreskrivs om näringsförbud gäller på motsvarande sätt tillfälligt näringsförbud.

6 § (7.12.2006/1109)

6 § har upphävts genom F 7.12.2006/1109.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 13 december 1985 om näringsförbudsregistret (1060/1985).

Ikraftträdelsestadganden:

7.12.2006/1109:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.