Uppdaterad lagstiftning: 1998

30.12.1998/1227
Förordning om skogsvårdsföreningar
30.12.1998/1191
Förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna
30.12.1998/1166
Lag om Finlands Banks tjänstemän
23.12.1998/1145
Containerförordning
14.12.1998/986
Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
14.12.1998/957
Förordning om statsgarantifonden
4.12.1998/898
Lag om besöksförbud
27.11.1998/866
Lönegarantilag
20.11.1998/852
Förordning om grundläggande utbildning
6.11.1998/813
Förordning om grundläggande konstundervisning
6.11.1998/805
Förordning om fritt bildningsarbete
6.11.1998/804
Förordning om skatteredovisning
23.10.1998/763
Förordning om beskattningsförfarande
23.10.1998/762
Containerlag
9.10.1998/745
Lag om statens televisions- och radiofond
2.10.1998/714
Vallag
4.9.1998/666
Förordning om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg
21.8.1998/634
Lag om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata
21.8.1998/633
Lag om grundläggande konstundervisning
21.8.1998/632
Lag om fritt bildningsarbete
21.8.1998/628
Lag om grundläggande utbildning
21.8.1998/614
Lag om trossamfundens medlemsregister
24.7.1998/555
Lag om finansiering av arbetslöshetsförmåner
24.6.1998/546
Lag om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen
10.7.1998/535
Lag om förarexamensverksamhet
10.7.1998/534
Lag om skogsvårdsföreningar
10.7.1998/532
Lag om skatteredovisning
18.6.1998/464
Förordning om högskolornas examenssystem
18.6.1998/445
Lag om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet
18.6.1998/444
Lag om statsgarantifonden
18.6.1998/443
Lag om statens specialfinansieringsbolag
18.6.1998/442
Lag om arrangemang i anslutning till grundandet av statens specialfinansieringsbolag
27.3.1998/216
Lag om mynt
27.3.1998/214
Lag om Finlands Bank
27.2.1998/145
Skjutvapenförordning
13.2.1998/121
Förordning om näringsförbudsregistret
30.1.1998/81
Lag om miljöskadeförsäkring
18.10.1996/28 år 1998
Lag om skydd för miljön i Antarktis
9.1.1998/1
Skjutvapenlag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.