Uppdaterad lagstiftning: 1997

30.12.1997/1412
Lag om utkomststöd
30.12.1997/1402
Lag om stödjande av arbetslösas frivilliga studier
30.12.1997/1363
Sysselsättningsförordning
30.12.1997/1361
Förordning om arbetsmarknadsstöd
30.12.1997/1339
Bokföringsförordning
30.12.1997/1336
Bokföringslag
19.12.1997/1297
Förordning om beredskap för elektronisk kommunikation
19.12.1997/1272
Förordning om polisutbildning
19.12.1997/1270
Lag om utlänningsregistret (gäller till 31.8.2020)
19.12.1997/1256
Förordning om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning
19.12.1997/1241
Lag om anordningars energieffektivitet
19.12.1997/1197
Lag om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
19.12.1997/1196
Kommunindelningslag
19.12.1997/1173
Lag om fastighetsfonder
11.12.1997/1159
Lag om landskapsindelning
28.11.1997/1039
Lag om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig
28.11.1997/1038
Lag om jämställande av frivilliga tilläggspensionsarrangemang
21.11.1997/1015
Förordning om häradsåklagare
23.10.1997/962
Statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall
24.10.1997/958
Lag om förfarandet vid tilldelning av Europeiska gemenskapens miljömärke
24.10.1997/947
Lag om stödjande av grundtorrläggning
24.7.1997/708
Lag om avgift för tryggande av postförmedling i glesbygden
11.7.1997/689
Lag om rättegång i brottmål
19.6.1997/567
Förordning om arbetskraftsbyråer
30.5.1997/520
Förordning om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen
30.5.1997/519
Förordning om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
7.5.1997/424
Telemarknadsförordning
30.4.1997/396
Kommunikationsmarknadslag
25.4.1997/354
Lag om arbetspensionsförsäkringsbolag
3.2.1995/346 år 1997
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
18.4.1997/324
Förordning om fordonsskatt
26.3.1997/287
Lag om leksakers säkerhet
11.3.1997/210
Förordning om lufttransport av farliga ämnen
11.3.1997/209
Förordning om riksåklagarämbetet
11.3.1997/199
Lag om allmänna åklagare
14.2.1997/163
Förordning om arbetsrådet
14.2.1997/162
Förordning om undervisningsministeriet
14.2.1997/160
Naturvårdsförordning
14.2.1997/133
Skoltförordning
7.2.1997/124
Sjötrafikförordning (gäller till 31.5.2020)
7.2.1997/120
Länsstyrelseförordning
7.2.1997/108
Förordning om export och transitering av försvarsmateriel
31.1.1997/93
Förordning om arbetskrafts- och näringscentraler
10.1.1997/48
Lag om stöd för skolresor
10.1.1997/23
Lag om arbetskrafts- och näringscentraler
10.1.1997/22
Länsstyrelselag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.