Uppdaterad lagstiftning: 1997

30.12.1997/1412
Lag om utkomststöd
30.12.1997/1339
Bokföringsförordning
30.12.1997/1336
Bokföringslag
19.12.1997/1197
Lag om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
19.12.1997/1173
Lag om fastighetsfonder
28.11.1997/1039
Lag om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig
28.11.1997/1038
Lag om jämställande av frivilliga tilläggspensionsarrangemang
24.10.1997/947
Lag om stödjande av grundtorrläggning
11.7.1997/689
Lag om rättegång i brottmål
19.6.1997/567
Förordning om arbetskraftsbyråer
25.4.1997/354
Lag om arbetspensionsförsäkringsbolag
3.2.1995/346 år 1997
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
11.3.1997/210
Förordning om lufttransport av farliga ämnen
14.2.1997/160
Naturvårdsförordning
14.2.1997/133
Skoltförordning
7.2.1997/124
Sjötrafikförordning
31.1.1997/93
Förordning om arbetskrafts- och näringscentraler upphävd
10.1.1997/48
Lag om stöd för skolresor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.