Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

8.11.1996/822

Förordning om arbetstiden för statstjänstemän

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 2 § 1 mom. 10 punkten och 3 mom. arbetstidslagen av den 9 augusti 1996 (605/1996):

1 § (29.5.1998/361)

Arbetstidslagen tillämpas inte på arbete som utförs av en statstjänsteman i följande uppgifter:

1) i utrikesrepresentationen,

2) vid domstolar i uppgifter som ledamot, föredragande, tingsfiskal eller notarie,

3) i uppgifter som allmänt rättsbiträde,

4) som allmän åklagare,

5) i utmätningsmanna- eller stämningsmannauppgifter samt

6) i lotsnings-, lotskutterförar- eller farledsserviceuppgifter.

2 §

Arbetstidslagen tillämpas på arbete som utförs av följande tjänstemän inom försvarsmakten:

1) ADB-branschen: ADB-skrivare, operatör, datamaskinsoperatör,

2) Vårdsektorn: hjälpskötare, biträdande avdelningsskötare, baderska, avdelningsskötare, röntgenskötare, sjukhusbiträde, sjukskötare, specialsjukskötare, tandskötare, konditionsskötare, hörselundersökare, laboratorieskötare, medikalvaktmästare, fysioterapeut, sjukhuskurator, hälsovårdare, instrumentvårdare,

3) Laboratorie- och fotobranschen: laborant, laboratoriebiträde, laboratorietekniker, laboratoriemästare, fotografitekniker, fotolororant, fotograf,

4) Tekniska sektorn: montör, tekniker, överelmontör, äldre montör, växelmontör, elmontör, maskinskötare, telefonmontör, signalist, signalistövervakare, teleövervakare, övermontör,

5) Brand- och räddningsväsendet: brandmästare, brandman,

6) Polisbranschen: detektiv, överdetektiv, kriminalundersökare,

7) Lagerhållning: förrådsförvaltare, förrådskarl, förrådsmästare, arbetsledare, sömmerska,

8) Fastighetsskötsel och bevakning: eldare, gårdskarl-eldare, vaktmästare, äldre vaktmästare, hjälp- och vaktkarl, städare, disponent, serviceman, reparatör, städarbetsledare,

9) Transport: chaufför, samt

10) Bespisning: bespisningsarbetare, bespisningsarbetsledare, bespisningschef, kock.

Arbetstidslagen tillämpas alltjämt på det arbete som avses i 1 mom., om en tjänstebeteckning ändras utan att uppgifterna ändras väsentligt.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 23 november 1996.

Ikraftträdelsestadganden:

29.5.1998/361:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1998.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.