Uppdaterad lagstiftning: 1996

30.12.1996/1332
Förordning om Statens ekonomiska forskningscentral
30.12.1996/1311
Förordning om finansiering av hållbart skogsbruk
30.12.1996/1305
Förordning om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
30.12.1996/1271
Förordning om statsandelar till kommunerna
30.12.1996/1269
Lag om Huvudstadsregionens samarbetsdelegation
30.12.1996/1266
Lag om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
30.12.1996/1260
Lag om punktskatt på elström och vissa bränslen
20.12.1996/1231
Lag om avbytarservice för lantbruksföretagare
20.12.1996/1227
Förordning om fastställande av lön som läggs till grund för dagpenning avvägd enligt förtjänsten
20.12.1996/1200
Skogsförordning (huvudsakligen upphävt)
20.12.1996/1195
Lag om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
20.12.1996/1189
Fastighetsbildningsförordning
20.12.1996/1147
Lag om statsandelar till kommunerna
20.12.1996/1136
Lag om bolaget Finlands Exportkredit Ab
20.12.1996/1128
Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn
20.12.1996/1124
Förordning om förskottsuppbörd
20.12.1996/1118
Lag om förskottsuppbörd
20.12.1996/1111
Lag om fordonsskatt
20.12.1996/1096
Naturvårdslag
12.12.1996/1093
Skogslag
12.12.1996/1066
Förordning om försöksverksamhet med ungdomsstraff
12.12.1996/1058
Lag om försöksverksamhet med ungdomsstraff
12.12.1996/1055
Lag om samhällstjänst
5.12.1996/970
Fastighetsregisterförordning
5.12.1996/960
Förordning om lagfarts- och inteckningsregister
5.12.1996/958
Köpvittnesförordning
29.11.1996/931
Lag om överlåtelseskatt
22.11.1996/913
Förordning om Helsingfors handelshögskola
15.11.1996/852
Förordning om ansvarighet för oljeskador
18.10.1996/729
Förordning om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
23.8.1996/638
Lag om biblioteket för synskadade
16.8.1996/632
Förordning om transport av farliga ämnen på väg
16.8.1996/627
Förordning om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
16.8.1996/619
Lag om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
9.8.1996/603
Lag om tillsyn över privat socialservice
26.7.1996/579
Lag om värdepappersföretag
26.7.1996/562
Lag om kontroll av export av produkter med dubbel användning
26.7.1996/535
Lag om centralskattenämnden
28.6.1996/495
Avfallsskattelag
28.6.1996/491
Förordning om transport av djur
28.6.1996/487
Lag om Kommunernas garanticentral
28.6.1996/484
Lag om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet
28.6.1996/483
Lag om bestämmande av kommungränser inom Finlands territorialvatten
20.6.1996/463
Sjötrafiklag (gäller till 31.5.2020)
20.6.1996/455
Förordning om yrkespedagogisk lärarutbildning
20.6.1996/452
Lag om yrkespedagogisk lärarutbildning
7.6.1996/396
Djurskyddsförordning
7.6.1996/387
Förordning om militär luftfart
10.5.1996/319
Förordning om utsökningsväsendets förvaltning
4.4.1996/247
Djurskyddslag
28.3.1996/205
Lag om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus
28.3.1996/204
Lag om statsborgen för ägarbostadslån
22.3.1996/195
Lag om häradsåklagare
15.3.1996/158
Polisförvaltningsförordning
26.2.1996/118
Luftfartsförordning
12.2.1996/79
Förordning om undersökning av olyckor
12.1.1996/10
Terrängtrafikförordning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.