Uppdaterad lagstiftning: 1995

22.12.1995/1727
Förordning om sametinget
22.12.1995/1710
Terrängtrafiklag
18.12.1995/1558
Lag om beskattningsförfarande
18.12.1995/1556
Lag om skattetillägg och förseningsränta
18.12.1995/1552
Lag om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
18.12.1995/1551
Lag om källskatt för löntagare från utlandet
8.12.1995/1393
Lag om skattelättnader för gravt handikappade företagare
17.7.1995/974
Sametingslag
30.6.1995/903
Lag om fredning av vraket efter passagerarfartyget Estonia
21.4.1995/574
Upphovsrättsförordning
12.4.1995/558
Lag om fastighetsförrättningsavgift
12.4.1995/557
Lag om kommunens fastighetsingenjör
12.4.1995/554
Fastighetsbildningslag
12.4.1995/553
Lag om inlösen vid fastighetsförrättningar
12.4.1995/541
Lag om införande av jordabalken
12.4.1995/540
Jordabalk
31.3.1995/482
Lag om hyra av affärslokal
31.3.1995/481
Lag om hyra av bostadslägenhet
17.3.1995/398
Lag om utländska försäkringsbolag
17.3.1995/377
Gentekniklag
17.3.1995/370
Lag om tillsyn över fartygssäkerheten
17.3.1995/353
Lag om rätt för statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna
24.2.1995/253
Skoltlag
10.2.1995/164
Lag om förströelseanordningar
3.2.1995/156
Lag om Migrationsverket
31.1.1995/111
Förordning om övervakning av förvaltningen av konkursbon
31.1.1995/109
Lag om övervakning av förvaltningen av konkursbon
13.1.1995/35
Förordning om utsökningsavgifter
13.1.1995/34
Lag om utsökningsavgifter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.