Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

21.8.1992/802

Folkhälsoförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72):

1 § (22.3.2001/281)

1 § har upphävts genom F 281/2001.

2 § (28.5.2009/379)

2 § har upphävts genom F 28.5.2009/379.

3 § (28.5.2009/379)

3 § har upphävts genom F 28.5.2009/379.

4 § (21.12.2006/1339)

4 § har upphävts genom F 21.12.2006/1339.

5 §

Städerna Björneborg, Fredrikshamn, Helsingfors, Jakobstad, Kemi, Kotka, Nyslott, Raumo, Uleåborg, Vasa och Åbo skall sörja för de uppgifter som anges i 14 a § folkhälsolagen.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna förordning upphävs folkhälsoförordningen av den 10 mars 1972 (205/72) jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

27.6.1997/633:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997.

22.3.2001/281:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

21.12.2006/1339:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Kommunen är skyldig att ordna i 3 § avsedd screening för kromosomavvikelser och screening för utredning av grava anatomiska avvikelser hos fostret i enlighet med denna förordning inom tre år efter det att förordningen har trätt i kraft.

Genom denna förordning upphävs 4 § i folkhälsoförordningen (802/1992).

14.6.2007/692:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

28.5.2009/379:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.