Uppdaterad lagstiftning: 1992

30.12.1992/1702
Förordning om besiktning av fordon
30.12.1992/1665
Förordning om försäkringskassor
30.12.1992/1636
Förordning om bostadssparpremier
30.12.1992/1634
Lag Om bostadssparpremier
30.12.1992/1578
Lag om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning
30.12.1992/1575
Bokföringsförordning
30.12.1992/1551
Inkomstskatteförordning
30.12.1992/1537
Förmögenhetsskattelag
30.12.1992/1535
Inkomstskattelag
23.12.1992/1505
Lag om offentlig upphandling
18.12.1992/1391
Förordning om Försörjningsberedskapscentralen
18.12.1992/1390
Lag om tryggande av försörjningsberedskapen
18.12.1992/1353
Lag om pantlåneinrättningar
18.12.1992/1330
Lag om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
11.12.1992/1312
Museiförordning
11.12.1992/1282
Förordning om anstalten för veterinärmedicin och livsmedel
4.12.1992/1256
Förordning om fordons konstruktion och utrustning (endast delvis i kraft — gäller till 31.12.2020)
11.12.1992/1243
Förordning om statsbudgeten
4.12.1992/1201
Lag om kontrollcentralen för växtproduktion
27.11.1992/1164
Lag om försäkringskassor
27.11.1992/1121
Förordning om rättsskyddscentralen för hälsovården
27.11.1992/1120
Förordning om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
27.11.1992/1074
Lag om rättsskyddscentralen för hälsovården
27.11.1992/1073
Lag om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
20.11.1992/1056
Justitieministeriets beslut om de skyddade beloppen av lön vid utmätning
23.10.1992/967
Lag om skiljeförfarande
9.10.1992/912
Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården
11.9.1992/869
Radioförordning
4.9.1992/857
Lag om Institutet för Ryssland och Östeuropa
21.8.1992/802
Folkhälsoförordning
21.8.1992/800
Förordning om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen
21.8.1992/799
Förordning om patent- och registerstyrelsen
21.8.1992/796
Barnbidragslag
21.8.1992/789
Lag om växtförädlarrätt
17.8.1992/785
Lag om patientens ställning och rättigheter
3.8.1992/734
Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården
3.8.1992/733
Lag om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården
3.8.1992/730
Teater- och orkesterlag (gäller till 31.12.2021)
20.7.1992/654
Fastighetsskattelag
26.6.1992/594
Lag om statens kapitalgarantier
26.6.1992/560
Militärfordonsförordning
26.6.1992/552
Lotteriskattelag
12.6.1992/521
Förordning om tillsatsämnen för livsmedel
27.5.1992/485
Förordning om konkurrensrådet
8.5.1992/417
Lag om handelsrepresentanter och försäljare
3.4.1992/312
Familjevårdarlag
20.3.1992/279
Justitieministeriets beslut om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i vissa domsagor och rådstuvurätter
20.3.1992/278
Justitieministeriets beslut om meddelanden som gäller de allmänna underrätternas och hovrätternas avgöranden
6.3.1992/234
Förordning om arkivväsendet
6.3.1992/211
Förordning om grunderna för avgifter till staten
21.2.1992/150
Lag om grunderna för avgifter till staten
14.2.1992/126
Lag om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen
14.2.1992/119
Förordning om museiverket
14.2.1992/110
Polisförvaltningslag
14.2.1992/105
Förordning om statistikcentralen
31.1.1992/72
Lag om anordnande av konsumentrådgivning i kommunerna
24.1.1992/48
Lag om statistikcentralen
17.1.1992/31
Förordning om radioutrustning på fartyg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.