Uppdaterad lagstiftning: 1992

30.12.1992/1636
Förordning om bostadssparpremier
30.12.1992/1634
Lag om bostadssparpremier
30.12.1992/1578
Lag om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning
30.12.1992/1551
Inkomstskatteförordning
30.12.1992/1535
Inkomstskattelag
18.12.1992/1390
Lag om tryggande av försörjningsberedskapen
18.12.1992/1353
Lag om pantlåneinrättningar
18.12.1992/1330
Lag om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
11.12.1992/1282
Förordning om anstalten för veterinärmedicin och livsmedel
11.12.1992/1243
Förordning om statsbudgeten
27.11.1992/1121
Förordning om rättsskyddscentralen för hälsovården
23.10.1992/967
Lag om skiljeförfarande
9.10.1992/912
Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården
11.9.1992/869
Radioförordning
21.8.1992/802
Folkhälsoförordning
21.8.1992/796
Barnbidragslag
17.8.1992/785
Lag om patientens ställning och rättigheter
3.8.1992/734
Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården
20.7.1992/654
Fastighetsskattelag
26.6.1992/594
Lag om statens kapitalgarantier
26.6.1992/552
Lotteriskattelag
8.5.1992/417
Lag om handelsrepresentanter och försäljare
20.3.1992/279
Justitieministeriets beslut om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i vissa domsagor och rådstuvurätter
6.3.1992/211
Förordning om grunderna för avgifter till staten
21.2.1992/150
Lag om grunderna för avgifter till staten
14.2.1992/126
Lag om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen
14.2.1992/110
Polisförvaltningslag
24.1.1992/48
Lag om statistikcentralen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.