Uppdaterad lagstiftning: 1991

30.12.1991/1725
Civiltjänstförordning
30.12.1991/1723
Civiltjänstlag
30.12.1991/1707
Lag om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
20.12.1991/1558
Lag om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna
5.12.1991/1419
Förordning om nyttighetsmodellrätt
27.11.1991/1331
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen
20.9.1991/1208
Skogsskatteförordning
20.9.1991/1207
Förordning om behandling av ansökningsärenden vid allmän underrätt
6.9.1991/1201
Förordning om användning av samiska hos myndigheter
23.8.1991/1161
Förordning om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
16.8.1991/1144
Självstyrelselag för Åland
22.7.1991/1083
Lag om försvarstillstånd
22.7.1991/1073
Förordning om värdeandelssystemet
22.7.1991/1046
Förordning om bekämpning av insekt- och svampskador i skog
22.7.1991/1045
Förordning om övervakning i fråga om växtsjukdomar och skadedjur som orsakar skogsskador
28.6.1991/1015
Förordning om medicinsk rehabilitering
28.6.1991/978
Lag om marknadsföringsavgifter för specialväxter (gäller till 31.12.2019)
14.6.1991/946
Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar
7.6.1991/899
Förordning om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
17.5.1991/827
Lag om värdeandelskonton
10.5.1991/800
Lag om nyttighetsmodellrätt
26.4.1991/769
Förordning om registrering och kungörelse av gåvor
26.4.1991/758
Lag om återvinning till konkursbo
19.4.1991/740
Lag om utövande av statens delägarrätt i vissa aktiebolag som bedriver ekonomisk verksamhet
19.4.1991/727
Förordning om inkvarterings- och förplägnadsrörelser
12.4.1991/678
Förordning om mätteknikcentralen
12.4.1991/654
Förordning om sjömanspensioner
27.3.1991/626
Lag om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen
27.3.1991/611
Lag om rehabiliteringspenning
27.3.1991/610
Lag om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
27.3.1991/604
Lag om rehabiliteringssamarbete
8.3.1991/516
Lag om användning av samiska hos myndigheter
8.3.1991/512
Förordning innefattande trafikstadga för kanaler och rörliga broar (gäller till 31.5.2020)
8.3.1991/505
Lag om lantmäteriverket
8.3.1991/494
Renhushållningsförordning
24.3.1991/492
Naturnäringsförordning
22.2.1991/371
Förordning om tullverket
22.2.1991/365
Virkesmätningsförordning
22.2.1991/364
Virkesmätningslag
15.2.1991/343
Lag om tillståndspliktig persontrafik på väg
15.2.1991/342
Lag om tillståndspliktig godstrafik på väg
15.2.1991/306
Förordning om statskontoret
15.2.1991/305
Lag om statskontoret
8.2.1991/248
Landsbygdsnäringsförordning
1.2.1991/238
Lag om centret för internationellt personutbyte
8.2.1991/228
Lag om tullverket
25.1.1991/183
Förordning om utbildningsstyrelsen
18.1.1991/118
Lag om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
17.1.1991/62
Ödemarkslag
11.1.1991/38
Förordning om samfällda skogar
11.1.1991/37
Lag om samfällda skogar
11.1.1991/32
Lag om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.