Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

19.12.1980/881

Förordning om ersättande av vissa skador som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i statens tjänst

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 5 § lagen den 5 december 1980 om ersättande av vissa skador som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i statens tjänst (794/80):

1 §

Ansökan om ersättning för skada som uppkommit vid utförandet av tjänsteåtgärd eller arbetsuppgift skall tillställas statskontoret. Statskontoret kan vid behov inbegära utlåtande av det ämbetsverk eller den inrättning, i vars tjänst sökanden är.

2 §

Till ansökan skall fogas de i ärendet uppgjorda undersökningsprotokollen eller, om sådana inte har uppgjorts, annan tillförlitlig utredning om händelsen samt utredning om skadan och annan erforderlig bevisning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1981.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.