Beaktats t.o.m. FörfS 59/2022.

31.8.1978/693

Förordning om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 15 § lagen den 31 augusti 1978 om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter (687/78):

1 § (22.11.2001/1084)

Värdet av statens jordegendom som överlåts eller upplåts på lega bör anses stort, om egendomens gängse värde överstiger 5 000 000 euro.

Värdet av statens jordegendom som överlåts eller upplåts på lega bör anses ringa, om egendomens gängse värde inte överstiger 1 700 000 euro.

2 §

Då egendomens i 1 § avsedda värde bestämmes, skall beaktas alla de fastigheter och områden, vilkas överlåtelse eller upplåtelse på lega grundar sig på samma överlåtelsehandling eller lego- eller hyresavtal eller på avtal som eljest bör anses vara ett och samma.

3 § (2.9.1988/787)

Innan statens jordegendom överlåtes eller upplåtes på lega eller särskild rättighet därtill beviljas skall, ifall egendomens betydelse kan vara synnerligen stor för skyddet av kulturhistoriskt märkbara byggnader eller fredningen av fasta fornlämningar, i ärendet införskaffas miljöministeriets utlåtande. Motsvarande utlåtande med hänsyn till egendomens betydelse för naturskyddet skall begäras från miljöministeriet.

4 § (3.2.1995/160)

Då statens fastighetsförmögenhet överlåts, hyrs ut och upplåts på lega skall dessutom iakttas vad som stadgas i förordningen om förvaltningen av statens fastighetsförmögenhet (159/95).

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1978.

Ikraftträdelsestadganden:

16.10.1981/701:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1981.

11.10.1985/794:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1985.

2.9.1988/787:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

3.2.1995/160:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995.

22.11.2001/1084:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.