Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

10.1.1969/1

Lag om avskaffande av vissa bistraff

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Ur straffsystemet avlägsnas förlust av medborgerligt förtroende, ovärdighet att nyttjas i landets tjänst samt ovärdighet att föra annans talan hos domstol eller annan allmän myndighet, och med anledning därav upphäves 2 kap. 11 och 14 §§ strafflagen, sistnämnda paragrafs 3 mom. sådant det lyder i lagen den 11 april 1958 (149/58). Samtidigt skall i olika lagar ingående straffstadganden upphöra att vara i kraft till de delar brottsling enligt dem skall eller kan dömas till förenämnda bistraff.

2 §

Med anledning av att ovan i 1 § nämnda bistraff slopas, upphör även de inskränkningar i persons rättigheter och förmåner, som är en följd av att han dömts till sådant bistraff eller ej är välfrejdad.


Denna, lag träder i kraft den 1 februari 1969. Har någon därförinnan dömts till ovan i denna lag nämnt bistraff för alltid eller på viss tid, vilken ännu icke utgått, upphör dylik påföljd att gälla.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.