Regeringspropositioner: 2020

Propositioner enligt nummer

265-246 245-226 225-206 205-186 185-166 165-146 145-126 125-106 105-86 85-66 ...5-1

RP 265/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
RP 264/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjölagen
RP 263/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 58 § i lagen om enskilda vägar och av lagen om transportservice samt temporär ändring av lotsningslagen
RP 262/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs och till lagar som har samband med den
RP 261/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton
RP 260/2020
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel
RP 259/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård
RP 258/2020
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Republiken Korea om luftfart
RP 257/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021
RP 256/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och 20 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
RP 255/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den
RP 254/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten
RP 253/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
RP 252/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
RP 251/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och 4 § i lagen om sjömanspensioner
RP 250/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion Ab
RP 249/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
RP 248/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 105 och 109 § i räddningslagen
RP 247/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen och av 17 a § i rättshjälpslagen
RP 246/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten och till lagar om ändring av fängelselagen och av vissa andra lagar om verkställighet av påföljder
Propositioner enligt nummer

265-246 245-226 225-206 205-186 185-166 165-146 145-126 125-106 105-86 85-66 ...5-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.