Regeringspropositioner: 2020

Propositioner enligt nummer

182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 82-63 62-43 42-23 22-3 2-1

RP 182/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet och 48 kap. 6 § i strafflagen
RP 181/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och till lagar som har samband med den
RP 180/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
RP 179/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen
RP 178/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
RP 177/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till fordonslag och till vissa lagar som har samband med den
RP 176/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen
RP 175/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djursjukdomar och till lagar som har samband med den
RP 174/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den
RP 173/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den
RP 172/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullagen
RP 171/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av kreditinstitutsdirektivet samt återhämtnings- och resolutionsdirektivet
RP 170/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen
RP 169/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen
RP 168/2020
Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för NAB-arrangemanget och för ett lån till Internationella valutafonden
RP 167/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning
RP 166/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen
RP 165/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagen
RP 164/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
RP 163/2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin
Propositioner enligt nummer

182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 82-63 62-43 42-23 22-3 2-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.