Regeringspropositioner: 2018

Propositioner enligt nummer

324-305 304-285 284-265 264-245 244-225 224-205 204-185 184-165 164-145 144-125 ...4-1

RP 324/2018
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2019 (RP 323/2018 rd)
RP 323/2018
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019
RP 322/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna
RP 321/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020
RP 320/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
RP 319/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 a § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
RP 318/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
RP 317/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier
RP 316/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter
RP 315/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om extra pension för idrottsutövare
RP 314/2018
Regeringens proposition till riksdagen till lag om vägskatt för tunga lastbilar och till vissa lagar som har samband med den
RP 313/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den
RP 312/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
RP 311/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
RP 310/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster
RP 309/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske
RP 308/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förfarande för att lösa internationella skattetvister, om upphävande av 89 § 3—5 mom. i lagen om beskattningsförfarande och om ändring av 22 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
RP 307/2018
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
RP 306/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen
RP 305/2018
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem
Propositioner enligt nummer

324-305 304-285 284-265 264-245 244-225 224-205 204-185 184-165 164-145 144-125 ...4-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.