Regeringspropositioner: 2017

Propositioner enligt nummer

206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

RP 26/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av kyrkolagen
RP 25/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om distribution av alternativa trafikbränsle
RP 24/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om europeiskt småmålsförfarande, lagen om europeiskt betalningsföreläggande och 2 § i lagen om domstolsavgifter
RP 23/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjölagen, 2 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg och 11 kap. 4 § i lagen om sjöarbetsavtal samt förslag till godkännande av ändringarna i vissa bilagor till vissa av Internationella sjöfartsorganisationens konventioner och förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionerna
RP 22/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen
RP 21/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
RP 20/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
RP 19/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 5 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
RP 18/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundinformationssystemet för företagstjänster samt till lagar om ändring av 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och lagen om aktiebolaget Finpro Oy
RP 17/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport, av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen och av 1 § i lagen om Energimyndigheten
RP 16/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnande av räddningsväsendet
RP 15/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
RP 14/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av handelsregisterlagen
RP 13/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Rundradion Ab
RP 12/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den
RP 11/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 58 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
RP 10/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vissa paragrafer i gruvlagen
RP 9/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
RP 8/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
RP 7/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen angående ägors fredande mot skada av husdjur och om ändring av 35 § i renskötsellagen
Propositioner enligt nummer

206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.