Regeringspropositioner: 2017

Propositioner enligt nummer

206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

RP 46/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
RP 45/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om överföring av mervärdesbeskattningen av varuimport till Skatteförvaltningen
RP 44/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av samiska språklagen
RP 43/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar i bestämmelserna om ändringssökande i vissa förvaltningsärenden som gäller miljön
RP 42/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gymnasielagen
RP 41/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den
RP 40/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning och gränsbevakningslagen samt av vissa lagar som har samband med dem
RP 39/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och till vissa lagar som har samband med den
RP 38/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor
RP 37/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 2 kap. i polislagen
RP 36/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
RP 35/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om sjöarbetsavtal och 41 § i lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag
RP 34/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om införande av 7 § och 35 § 1 mom. 1 punkten i lagen om utstationering av arbetstagare
RP 33/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och vägtrafiklagen
RP 32/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 § i lagen om anordnande av studentexamen
RP 31/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Utbildningsstyrelsen och lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
RP 30/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 47 § i lagen om försvarsmakten
RP 29/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området och till vissa lagar som har samband med den
RP 28/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen
RP 27/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Keva
Propositioner enligt nummer

206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.