Regeringspropositioner: 2017

Propositioner enligt nummer

206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

RP 106/2017
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018
RP 105/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kombinerade resetjänster och lag om ändring av konsumentskyddslagen
RP 104/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om för- och efternamn och lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om registrerat partnerskap
RP 103/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och körkortslagen samt till vissa lagar som har samband med dem
RP 102/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
RP 101/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen
RP 100/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den
RP 99/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete
RP 98/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkan
RP 97/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en reform av skatteuppbörden, av verkställandet av beskattningen och av vissa påföljdsavgifter
RP 96/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i fastighetsskattelagen
RP 95/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket
RP 94/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen samt av arbetarskyddslagen
RP 93/2017
Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kärnenergilagen
RP 92/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om Kommunernas garanticentral
RP 91/2017
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Republiken Uruguay om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
RP 90/2017
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet som upprättats mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 89/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av folkräkningslagen
RP 88/2017
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar
RP 87/2017
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
Propositioner enligt nummer

206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.